Nuvarande placering

Svensk översättning

Nuvarande placering

Definition

Platsen inom organisationen som objektet för närvarande finns placerad.

Registrering

Använd en term eller en kod. Upprätthåll en lista med standardtermer eller koder. Säkerställ att alla placeringar specifikt kan beskrivas med unika termer.

Exempel

U.23.4a rum 1, låda 3, hylla 4

Använd

Registrera en gång för varje objekt vid ett tillfälle. Information om Nuvarande placering kan behållas, men det är bara den enskilda Nuvarande placering som inte har ett tillhörande Datum för återflyttning som är den “aktiva” Nuvarande placering.

Informationsgrupp

Information om placering av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust