Nuvarande placering – kommentar

Svensk översättning

Nuvarande placering – kommentar

Definition

Information om anledningen till att ett objekt finns på sin Nuvarande placering.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Placerad här i väntan på färdigställande av säkerheten i utrymme 322.

Använd

Registrera endast en gång per objekt.

Informationsgrupp

Information om placering av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust