Erkännande

Svensk översättning

Erkännande

Definition

En text som erkänner en donation eller ett lån, vanligast förekommande på en utställningsskylt.

Registrering

Som överenskommet med givare eller långivaret. Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Donerad av B. Andersson, Karlstad, Sverige.

Använd

Registrera endast en gång för ett objekt under ett tillfälle.

Informationsgrupp

Information om användning

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet