Vermelding

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Vermelding

Definitie

Tekst die aangeeft dankzij welke persoon of instelling de verwerving van het object tot stand kwam en die moet worden vermeld in publicaties, op tekstbordjes en dergelijke.

Invulinstructies

Registreer de tekst zoals overeengekomen met de schenker of bruikleengever en gebruik gewone zinsbouw en leestekens.

Voorbeelden

Schenking Mevr. B. Smith, Sydney, Australië.

Gebruik

Gebruik slechts één keer voor elk object.

Informatiegroep

Gebruik object

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO