Exemplarnummer

Svensk översättning

Exemplarnummer

Definition

Ett nummer som tilldelats ett objekt av dess tillverkare inom en begränsad upplaga eller speciell serie.

Registrering

Använd numret för objektet följt av antalet i hela serien om det är känt. Notera om antalet i hela serien inte är känt. Använd Övrigt nummer för att registrera information om serienummer.

Exempel

Nummer 45 av 5000; Nummer 3 av okänt antal

Använd

Registrera endast en gång per objekt.

Informationsgrupp

Information om beskrivning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet