Eksemplarnummer

Norsk oversettelse

Eksemplarnummer

Definisjon

Et nummer som er tildelt et objekt av tilvirkeren i en begrenset serie eller opptrykk.

Registrering

Bruk nummeret på det aktuelle objektet etterfulgt av antallet i hele serien dersom dette er kjent. Dersom antallet i hele serien ikke er kjent, lag en merknad om dette. Bruk Alternativt nummer for å registrere informasjon om serienumre.

Eksempler

Nummer 45 av 5000; Nummer 3 av ukjent antall

Bruk

Registrer kun én gang for et objekt.

Gruppe

Objektbeskrivelse

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd