Innehåll/motiv – skrivtecken

Svensk översättning

Innehåll/motiv – skrivtecken

Definition

Skrivtecken i texten på ett objekt.

Registrering

Använd en enskild term för att identifiera de skrivtecken som använts. Använd inte skiljetecken om det inte är en del av skrivtecknets namn. Använd bara stora bokstäver om det ingår i ett namn. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

stenografi; handskrift; Cyrillic; oidentifierad skrift från Kina

Använd

Så många gånger som behövs för ett objekt.

Informationsgrupp

Information om beskrivning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet