Innhold - skriftstil

Norsk oversettelse

Innhold – skriftstil

Definisjon

Skriftstilen eller alfabetet som er brukt i tekstlig innhold på et objekt.

Registrering

Bruk ett enkelt begrep for å beskrive skriftstilen som er brukt i brukt i teksten. Ikke bruk tegnsetting med mindre dette inngår som del av navnet på skriftstilen. Bruk stor forbokstav bare ved egennavn. Museet skal ha en oppdatert liste over standardiserte begreper.

Eksempler

håndskrift; gotisk; krystallisk; ukjent skriftstil

Bruk

Gjenta så mange ganger som nødvendig for et objekt.

Gruppe

Objektbeskrivelse

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd