Voorstelling - Schrift

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Voorstelling – Schrift

Definitie

Het schrift van de tekstuele voorstelling van een object.

Invulinstructies

Gebruik één term om het schrift te identificeren. Gebruik geen leestekens, behalve als deze deel uitmaken van de naam van het schrift. Gebruik hoofdletters alleen voor eigennamen. Gebruik een lijst van standaardtermen.

Voorbeelden

steno; Cyrillisch; oosters schrift; ongeïdentificeerd schrift

Gebruik

Registreer zo vaak als nodig voor elk object.

Informatiegroep

Objectbeschrijving

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO