Innehåll/motiv – plats

Svensk översättning

Innehåll/motiv – plats

Definition

En Plats avbildad på eller beskriven av ett objekt.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera informationsenheter som till exempel, ett namn på en by eller område. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Plats.

Exempel

Som för Plats.

Använd

Så många gånger som behövs för ett objekt.

Informationsgrupp

Information om beskrivning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet