Innhold - sted

Norsk oversettelse

Innhold – sted

Definisjon

Et sted som er avbildet eller beskrevet på et objekt.

Registrering

Det er nødvendig å bruke flere informasjonsenheter, for eksempel tettsted og land. Beskrivelsen av disse informasjonsenhetene er samlet under overskriften Sted.

Eksempler

Som for Sted.

Bruk

Gjenta så mange ganger som nødvendig for et objekt.

Gruppe

Objektbeskrivelse

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd