Innehåll/motiv – övrigt

Svensk översättning

Innehåll/motiv – övrigt

Definition

En aspekt av ett innehåll/motiv avbildat på ett objekt som inte ryms inom de andra enheterna för innehåll.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer. Organisationen bör avgöra vilka aspekter av ett innehåll/motiv som de anser behöver registreras med hjälp av denna informationsenhet.

Exempel

trä; kvinnlig

Använd

Så många gånger som behövs för ett objekt.

Informationsgrupp

Information om beskrivning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet