Innhold - annet

Norsk oversettelse

Innhold – annet

Definisjon

En egenskap ved det som er avbildet eller beskrevet på et objekt, og som ikke er dekket av andre informasjonsenheter i gruppen.

Registrering

Bruk ett enkelt begrep, uten tegnsetting eller store bokstaver. Museet skal ha en oppdatert liste over standardiserte begreper. Museet må avgjøre hvilke aspekter ved innholdet det er behov for å registrere for å benytte denne enheten.

Eksempler

tre; kvinnelig

Bruk

Gjenta så mange ganger som nødvendig for et objekt.

Gruppe

Objektbeskrivelse

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd