Innehåll/motiv – typ av övrigt

Svensk översättning

Innehåll/motiv – typ av övrigt

Definition

Typ av aspekt som registreras av ett Innehåll/motiv – övrigt.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

material; kön

Använd

Endast en gång för ett Innehåll/motiv – övrigt.

Informationsgrupp

Information om beskrivning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet