Innehåll/motiv – organisation

Svensk översättning

Innehåll/motiv – organisation

Definition

Organisation som avbildas eller beskrivs på ett objekt.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera informationsenheter, som till exempel, namn och en adress. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Organisation.

Exempel

Se under Organisation.

Använd

Så många gånger som behövs för ett objekt.

Informationsgrupp

Information om beskrivning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet