Innehåll/motiv – språk

Svensk översättning

Innehåll/motiv – språk

Definition

Språket för en text på ett objekt.

Registrering

Använd en enskild term för att identifiera språket som används i inskriptionen. Använd inte skiljetecken om det inte är en del av språkets namn. Använd bara stora bokstäver om det ingår i ett namn.

Exempel

Franska; engelska; Fr; En

Använd

Så många gånger som behövs för ett objekt.

Informationsgrupp

Information om beskrivning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust