Innehåll/motiv – namn på händelse

Svensk översättning

Innehåll/motiv – namn på händelse

Definition

En händelse avbildad eller beskriven av ett objekt.

Registrering

Använd en enskild term, använd skiljetecken endast när det utgör en del av ett namn på en händelse och stor bokstav när det ingår i namnet. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

Stockholms blodbad; The Goose Fair; The Charge of the Light Brigade

Använd

Så många gånger som behövs för ett objekt.

Informationsgrupp

Information om beskrivning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet