Innhold - hendelsesnavn

Norsk oversettelse

Innhold – hendelsesnavn

Definisjon

En hendelse som er avbildet eller beskrevet på et objekt.

Registrering

Bruk ett enkelt begrep. Tegnsetting skal bare brukes der hvor tegnet utgjør en del av navnet på hendelsen, og stor forbokstav brukes bare ved egennavn. Museet skal ha en oppdatert liste over standardiserte begreper.

Eksempler

Slaget på Stiklestad; Kautokeino-opprøret

Bruk

Gjenta så mange ganger som nødvendig for et objekt.

Gruppe

Objektbeskrivelse

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd