Innehåll/motiv – typ av namn på händelse

Svensk översättning

Innehåll/motiv – typ av namn på händelse

Definition

En term som beskriver vad det är för slags Innehåll/motiv – namn på händelse.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

kröning; massaker; strid; trädgårdsfest

Använd

Så många gånger som behövs för ett Innehåll/motiv – namn på händelse.

Informationsgrupp

Information om beskrivning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet