Innehåll/motiv – beskrivning

Svensk översättning

Innehåll/motiv – beskrivning

Definition

En generell beskrivning av en avbildning på ett objekt eller beskrivning av ett objekt utan att tolka det. Detta kan inkludera beskrivningar av innehållet/motivet i audiovisuella verk. Använd Kort beskrivning och Fysisk beskrivning för att beskriva ett objekts andra funktioner.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Jaktscen med två figurer på hästryggen.

Använd

Registrera endast en gång per objekt.

Informationsgrupp

Information om beskrivning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet