Innhold - beskrivelse

Norsk oversettelse

Innhold – beskrivelse

Definisjon

En generell beskrivelse av en avbildning på et objekt, eller beskrivelse av innholdet uten fortolkninger. Dette kan omfatte beskrivelse av innholdet i lydobjekter eller bildeobjekter. Bruk Kort beskrivelse og Fysisk beskrivelse for å beskrive andre egenskaper ved objektet.

Registrering

Bruk vanlig ordstilling og tegnsetting.

Eksempler

Jaktscene med to personer som rir.

Bruk

Registrer kun én gang for et objekt.

Gruppe

Objektbeskrivelse

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd