Konservering – prioritering för åtgärd

Svensk översättning

Konservering – prioritering för åtgärd

Definition

En term som beskriver ett objekts behov av Konservering.

Registrering

Använd en enskild term eller kod utan skiljetecken. Upprätthåll en lista med standardtermer eller koder.

Exempel

1; 2; 3; A; B; brådskande

Använd

Registrera endast en gång per objekt för varje tillfälle

Informationsgrupp

Information om konservering och åtgärder på objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust