Konservering – referensnummer

Svensk översättning

Konservering – referensnummer

Definition

Ett unikt identifikationsnummer för konservering av ett objekt eller en objektgrupp. Det ska fungera som en referens till skriftlig dokumentation om konservering.

Registrering

Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra referensnummer; året och ett löpnummer.

Exempel

C1993.123

Använd

Samma Konservering – referensnummer kan användas för en eller flera objekt som konserverats tillsammans.

Informationsgrupp

Information om konservering och åtgärder

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust