Konservering – kommentar

Svensk översättning

Konservering – kommentar

Definition

Ytterligare information om konservering av ett objekt eller objektgrupp som inte registrerats någon annanstans. Använd fastställd terminologi.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Båren som använts som underlag ska lämnas tillbaka till ägaren.

Använd

Registrera endast en gång per konservering av objekt eller objektgrupp.

Informationsgrupp

Information om konservering och åtgärder på objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet