Objektkonservering - merknad

Norsk oversettelse

Objektkonservering – merknad

Definisjon

Supplerende informasjon om konservering av et objekt eller en gruppe av objekter, som ikke har blitt registrert andre steder med kontrollert terminologi.

Registrering

Bruk vanlig ordstilling og tegnsetting.

Eksempler

Original båre skal returneres til eieren.

Bruk

Registrer kun én gang for konserveringen av et objekt eller en gruppe av objekter.

Gruppe

Konservering og behandling av objekt

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd