Conservering - Bijzonderheden

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Conservering – Bijzonderheden

Definitie

Bijkomende informatie over de conservering van een object of groep objecten, die nergens anders met behulp van standaardtermen is vastgelegd.

Invulinstructies

Gebruik gewone zinsbouw en leestekens.

Voorbeelden

Oorspronkelijk spanraam moet aan de eigenaar worden terugbezorgd.

Gebruik

Gebruik slechts één keer voor de conservering van elk object of elke groep objecten.

Informatiegroep

Objectconservering en behandeling

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO