Information om konservering och åtgärder

Svensk översättning

Använd för att registrera en händelse vid konservering eller åtgärd. Referera till de involverade objekten genom att använda Objektnummer i gruppen Information om identifiering av objekt.

Informationsenheter:

  • Konservator (Org, Per)
  • Konservering godkänd av (Per)
    • Konservering – datum för godkännande
  • Konservering – metod
  • Konservering – referensnummer
  • Uppföljning – datum

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet