Conservering en behandeling

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Gebruikt om handelingen rondom conservering vast te leggen. Leg de koppeling naar de betreffende objecten door middel van de informatie-eenheid Objectnummer in de informatiegroep Objectidentificatie.

Informatie-eenheden:

  • Conservering – Referentienummer
  • Conservering – Autorisator (Per)
    • Conservering – Machtigingsdatum
  • Conservering – Methode
  • Conserveringsmedewerker/restaurator (Org, Per)
  • Terugroeping – Datum