Sekretess – kommentar

Svensk översättning

Sekretess – kommentar

Definition

Restriktioner som överenskommits och som gäller publicering av vissa uppgifter om ett objekt, placering eller annan information tillhörande ett objekt eller ett arkiv.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Beskriv som det står i sekretessavtalet, inklusive hur länge det gäller.

Exempel

Koordinater ska bara publiceras med fyra siffror. Upphittaren önskar att vara anonym.

Använd

Registrera endast en gång för varje objekt, arkiv över dokumentation eller fyndarkiv som det är tillämpligt.

Informationsgrupp

Användning och tillhandahållande av information

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet