Konfidensialitet - merknad

Norsk oversettelse

Konfidensialitet – merknad

Definisjon

Avtalte begrensninger på offentliggjøring av informasjon om et objekt, person, plassering eller av annen informasjon knyttet til et objekt eller arkiv.

Registrering

Bruk vanlig ordstilling og tegnsetting. Gi presis beskrivelse av bestemmelsene om konfidensialitet, inkludert hvor lenge dette gjelder.

Eksempler

Skal bare offentliggjøres i tabell-form. Finner ønsker å være anonym.

Bruk

Registrer én gang for hvert objekt, dokumentarkiv eller funnarkiv, der det er relevant.

Gruppe

Klausuler

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd