Vertrouwelijkheid - Bijzonderheden

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Vertrouwelijkheid – Bijzonderheden

Definitie

Overeengekomen beperkingen voor de publicatie van gegevens over een object, medewerkers, de plaats van een site of andere gegevens die verband houden met een object of archief.

Invulinstructies

Gebruik gewone zinsbouw en leestekens. Beschrijf nauwkeurig de aard van de vertrouwelijkheidsovereenkomst, met inbegrip van de geldigheidsduur.

Voorbeelden

Gridlocatie mag slechts in 4 cijfers worden gepubliceerd. De vinder wenst anoniem te blijven.

Gebruik

Gebruik slechts één keer voor elk object, documentair archief of vondstenarchief.

Informatiegroep

Gebruik en levering van informatie

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO