Tillståndskontroll och teknisk bedömning - Standarden

Svensk översättning

Genom att komma åt den här resursen godkänner du licensen för att använda Spectrum.

Museet ska ha en policy som omfattar tillståndskontroll och teknisk bedömning av objekt. Policyn kan antingen vara ett fristående dokument eller utgöra en del av museets övergripande samlingsförvaltningspolicy. Oavsett vilket behöver troligen följande frågor övervägas när policyn formuleras:

  • Vem ansvarar för tillståndskontroller av objekt?

  • Hur ofta sker normalt tillståndskontroller av objekt i olika riskkategorier?

  • Vilka faktorer initierar specifika tillståndskontroller, till exempel andra processer för samlingsförvaltning?

  • Vilken nivå på kontroll och registrering, som till exempel foton, krävs för varje process och har rätt personer den kompetens och utbildning som behövs?

  • Vad bör hända om det finns oro kring ett objekts tillstånd?

  • Tillåter museet tekniska bedömningar där objekt skadas genom provtagning för destruktiv analys?

Museet ska också ha en nedskriven process som beskriver de steg som ska följas vid hantering och genomförande av tillståndskontroller och tekniska bedömningar. Spectrums föreslagna arbetsrutin är en bra utgångspunkt. Oavsett hur museet väljer att göra, bör museets egen arbetsrutin för processen åtminstone uppnå följande miniminivå:

Miniminivå Varför är detta viktigt?
Museet övervakar och registrerar tillståndet för samlingarna enligt de rutiner som ställts upp i museets policy. Museet bygger upp information över tid som kan stödja planeringen av bevarandeinsatser för samlingen som en helhet
Personal och volontärer känner till när en tillståndskontroll behövs som en del av en annan process och kan antingen utföra den själva eller vet vem de ska vända sig till. Museet kontrollerar objektens tillstånd vid risktillfällen, till exempel före och efter förflyttning. Museet har väldokumenterade bevis om några problem kring påstådda skador skulle uppstå.
Museet utför tillståndskontroller efter alla större förändringar av ett objekts användning eller omgivande klimat och miljö. All skadlig påverkan upptäcks innan varaktig skada uppstår.
Alla tillståndskontroller registreras och informationen är tillgänglig via relevanta objektnummer. Museet kan hitta information om tillståndet för specifika objekt vid behov.
Datum, namn på den som utfört tillståndskontrollen och syftet med kontrollen registreras. Det går att följa upp tillståndskontroller. Museet kan flagga för problem med andra processer om tillståndskontroller inte utförts när de ska.
Personal och volontärer vet vad de ska göra om de är oroliga över tillståndet för ett objekt. Potentiella problem rapporteras i god tid till rätt personer.

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet