Tilstandsvurdering og analyse - Forslag til arbeidsrutine

Norsk oversettelse

Ved å klikke på denne lenken aksepterer du vilkårene i Spectrumlisensen.

Forespørsel om vurdering eller analyse

En tilstandsvurdering eller analyse av et objekt innledes vanligvis av en annen Spectrum-prosedyre. Hvis det dreier seg om mange objekter, kan det ofte være bedre å kontrollere et utvalg i stedet for alle objektene.

Må objektene flyttes på for å kunne vurderes?

Vurderingen bør gjøres i godt lys slik at det er mulig å dokumentere farge og tilstand på best mulig måte. Ytterligere utstyr kan være nødvendig, og eventuelt et egnet karanteneområde hvis objektene er angrepet av skadedyr eller inneholder farlige stoffer.

Dersom det er nødvendig å flytte på objektene for å vudrere tilstand, gå til Plassering, flytting og transport.

Gjennomføre en vurdering eller analyse

Gjennomfør vurderingen eller analysen.

Museets policy skal definere hvem som kan gjøre tilstandsvurderinger og analyser, og særlig tilfeller der det er nødvendig med en konservator. (Se Merknad 1) Der det er tilgjengelig, bør det henvises til tidligere tilstandsvurderinger og annen relevant informasjon, som risikovurderinger og håndteringsanbefalinger.

Ta bilder, dersom det er mulig.

Fotodokumentasjon er ønskelig og kan være et krav fra forsikringsselskaper, utlånere eller garantister ved utlån. Bruk skisser eller diagrammer i tillegg til fotografier for å vise til områder med skader eller mangler. Gå til Reproduksjon.

Registrer informasjon om vurderingen eller analysen.

Registrer følgende informasjon om vurderings- eller analyseprosessen:

Informasjon for identifisering av objekter eller Mottaksinformasjon om objekter

 • Objektnummer eller Mottaksnummer for alle objekter eller grupper av objekter som ble vurdert eller analysert.

Informasjon om tilstandsvurdering

 • Et referansenummer for den aktuelle tilstandsvurderingen eller analysen – Tilstandsvurdering – referansenummer.
 • Tilstandsvurdering – dato (bruk standardformat).
 • Tilstandsvurdering – utførerUtfører av tilstandsvurdering.
 • Metode som brukes ved tilstandsvurdering – Tilstandsvurdering – metode(bruk standard terminologi).
 • Årsak til tilstandsvurderingen – Tilstandsvurdering – begrunnelse(bruk standard terminologi).
 • Annen informasjon som ikke allerede er registrert, for eksempel at vurderingen ble utført i dårlige lysforhold – Tilstandsvurdering – merknad.

Registrer informasjon om resultatet av vurderingen eller analysen.

Tilstandsinformasjonen kan registreres i et mottaksskjema, en katalogpost eller i et separat dokument i en annen mappe. Dette kan kopieres i form av et «objektpass», som oppbevares sammen med objektet og identifiserer spesielle forhold eller risikoer. Registrer så mange opplysninger om objektets tilstand som nødvendig i henhold til prosedyren. For eksempel:

 • En kort kommentar, for eksempel «solbleket» eller «sprekk i lokk», når et objekt ankommer museet.
 • En fullstendig analyse som utføres av en konservator for å fastslå objektets sammensetning og hvilke konserveringstiltak som kan være nødvendige. Objektets tilstand skal være dokumentert før eventuell behandling.

Registrer følgende ved behov:

Informasjon om tilstandsvurdering av objektet

 • Fullstendighet (bruk standard terminologi).
  • Fullstendighet – dato (bruk standardformat).
  • Fullstendighet – merknad.
 • Tilstand (bruk standard terminologi).
  • Tilstand – dato (bruk standardformat).
  • Tilstand – merknad.
 • Analyse (om det finnes). Her kan man for eksempel registrere tiltak for å bedre oppbevaringsforhold.
  • Analyse – dato (bruk standardformat).
 • Prioritering for konservering (bruk standard terminologi).
 • Klima og miljø – merknad (om det finnes).
  • Klima og miljø – dato (bruk standardformat).
 • Vurdering av risiko og farer (om det finnes) (bruk standard terminologi).
  • Vurdering av risiko og farer – dato (bruk standardformat).
  • Vurdering av risiko og farer – merknad.
 • Dato for neste tilstandsvurdering (bruk standardformat).

Informasjon om vilkår til objektet

 • Framvisningsanbefalinger.
 • Klima og miljø – anbefalinger.
 • Håndteringsanbefalinger.
 • Pakking – anbefalinger.
 • Særskilte behov.
 • Oppbevaring – anbefalinger.

Informasjon om konservering og behandling av objekt

 • Hvis relevant, dato for vurdering etter konservering – Dato for neste vurdering (bruk standardformat).

Tiltak etter en vurdering/analyse

Oppdater objektpostene med alle anbefalinger om oppbevaring, håndtering osv.

Hvis resultatene av vurderingen eller analysen ikke ble registrert direkte i de relevante objektpostene, må disse oppdateres slik at viktig informasjon om risiko, eller anbefalinger om bevaring er tilgjengelig for andre. Registrer Dokumentplassering for alle arkiverte rapporter, slik at de kan gjenfinnes i fremtiden.

Er det grunn til å frykte forringelse etter vurderingen?

Hvis objektets tilstand gir grunn til å tro at objektet står i fare for å forringes, eller hvis det skiller seg fra det som er registrert i tidligere tilstandsvurderinger, må man be om en uttalelse fra konservator eller annet kyndig personale. Gå til Bevaring og konservering.

Gå tilbake til prosedyren som innledet vurderingen hvis det ikke er fare for forringelse.

Veiledning

Merknad 1: Standarder for tilstandsvurdering og dokumentasjon

Det kan være nyttig å definere tre nivåer for tilstandsvurdering, avhengig av hvor kompleks rapporteringen er og hvilket kompetansenivå som kreves:

 • Tilstandsvurdering utført av eget personale eller frivillige, for eksempel når objekter ankommer for konsultasjon, som lån eller potensielle ervervelser.
 • Tilstandsrapport utarbeidet av medarbeider med konserveringskompetanse, eller aller helst av en konservator, for eksempel for objekter som skal lånes ut og før konserveringsbehandling som innebærer bruk av verktøy eller kjemikalier.
 • Fullstendig tilstandsrapport utarbeidet av en konservator før større konserveringsbehandlinger, for eksempel restaurering av et komplekst objekt med mange deler.