Conditiecontrole en technisch onderzoek - Voorgestelde procedure

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Door deze faciliteit te gebruiken, stemt u in met de bepalingen van de Spectrum-licentie.

Een controle/onderzoek aanvragen

Conditiecontrole en technisch onderzoek komen vaak voort uit een andere Spectrumprocedure. Bij grote groepen objecten kan het nodig zijn steekproefsgewijs te controleren in plaats van de hele collectie stuk voor stuk te onderzoeken.

Moeten de objecten worden verplaatst om te worden gecontroleerd?

Zorg ervoor dat de inspectieruimte adequaat verlicht is zodat de kleur en de conditie van het object waarheidsgetrouw kunnen worden vastgelegd. U kunt materiaal en gereedschap nodig hebben, evenals een quarantaineruimte voor objecten die aangetast zijn door ongedierte of schimmels, of die gevaarlijke stoffen bevatten.

Als u objecten moet verplaatsen om ze te controleren, pas dan de procedure Standplaats en verplaatsing toe.

Een conditiecontrole en -onderzoek uitvoeren

Voer de conditiecontrole of het onderzoek uit.

In uw beleid dient te zijn vastgelegd wie bevoegd is om conditiecontroles en –onderzoek uit te voeren en wanneer een conserveringsspecialist moet worden ingeschakeld. Zie Toelichting 1. Verwijs zo mogelijk naar eerdere conditiecontroles en andere relevante informatie zoals bijzonderheden over (gezondheids)risico’s en hanteringsaanwijzingen.

Neem foto’s als dit mogelijk is.

Fotografische opnames zijn ten zeerste aanbevolen en kunnen vereist worden door bruikleengevers of een voorwaarde zijn van de verzekering of indemniteitsregeling. Gebruik naast foto’s ook schetsen of diagrammen om verlies of schade aan te duiden. Ga naar Reproductie.

Leg informatie over de controle of het onderzoek vast.

Leg de volgende informatie over het controle- of onderzoeksproces vast:

Objectidentificatie of Inkomend object

 • Objectnummer of Inkomend object – Nummer van alle objecten of groepen objecten die zijn gecontroleerd of onderzocht.

Conditiecontrole en -onderzoek

 • Een referentienummer voor de conditiecontrole of -onderzoek – Conditiecontrole en -onderzoek – Referentienummer .
 • Conditiecontrole en -onderzoek – Datum (gebruik een standaard datumnotatie).
 • Conditiecontrole en -onderzoek – Persoon (gebruik een standaardvorm voor namen).
 • De methode die wordt gebruikt voor de controle of het onderzoek – Conditiecontrole en -onderzoek – Methode (gebruik een standaardterm).
 • De reden voor de controle of het onderzoek – Conditiecontrole en -onderzoek – Reden (gebruik een standaardterm).
 • Overige informatie die nog niet is vastgelegd (bijv. dat de controle is uitgevoerd bij slecht licht) – Conditiecontrole en -onderzoek – Bijzonderheden.

Leg informatie over het resultaat van de controle of het onderzoek vast.

De informatie over de conditie van een object kan worden vastgelegd op een inkomend objectrecord of inkomstformulier, een objectrecord of op een apart record dat gekoppeld is aan het objectrecord. Deze gegevens kunnen ook fysiek beschikbaar gemaakt worden bij het object als ‘objectpaspoort’ dat bij het object blijft en speciale vereisten en (gezondheids)risico’s identificeert. Maak de conditiebeschrijving zo gedetailleerd als nodig is voor de betreffende procedure. Bijvoorbeeld:

 • Een korte opmerking, zoals ‘conditie redelijk, gebarsten deksel’ wanneer het object binnenkomt.
 • Een volledig conditieonderzoek kan door een conserveringsspecialist worden uitgevoerd om de samenstelling van het object en de eventuele conserveringsmaatregelen te bepalen. De conditie van het object moet worden vastgelegd voordat enige conservering plaatsvindt.

Leg de volgende informatie vast:

Objectconditiecontrole en -onderzoek

 • Compleetheid (gebruik een standaardterm).
  • Compleetheid – Datum (gebruik een standaard datumnotatie).
  • Compleetheid – Bijzonderheden .
 • Conditie (gebruik een standaardterm).
  • Conditie – Datum (gebruik een standaard datumnotatie).
  • Conditie – Bijzonderheden .
 • (Materiaaltechnisch) onderzoek (voor zover uitgevoerd). Noteer de maatregelen die bijvoorbeeld moeten worden getroffen om de omgeving rond het object te verbeteren.
  • (Materiaaltechnisch) onderzoek – Datum (gebruik een standaard datumnotatie).
 • Conserveringsbehandeling – Prioriteit (gebruik een standaardterm).
 • Omgevingscondities – Bijzonderheden (voor zover van toepassing).
  • Omgevingscondities – Bijzonderheden – Datum (gebruik een standaard datumnotatie).
 • (Gezondheids)risico (voor zover van toepassing; gebruik een standaardterm).
  • (Gezondheids)risico – Datum (gebruik een standaard datumnotatie).
  • (Gezondheids)risico – Bijzonderheden .
 • Conditiecontrole en -onderzoek – Eerstvolgende datum (gebruik een standaard datumnotatie).

Objectvereisten

 • Tentoonstelling – Aanbevelingen .
 • Omgevingscondities – Aanbevelingen .
 • Hanteren – Aanbevelingen .
 • Verpakking – Aanbevelingen .
 • Bijzondere vereisten .
 • Opslag – Aanbevelingen.

Objectconservering en behandeling

 • Indien relevant: de volgende controledatum na conservering – Rappeldatum (gebruik een standaard datumnotatie).

Reageren op een controle/onderzoek

Werk objectrecords bij en noteer aanbevelingen voor opslag, hantering, etc.

Als de resultaten van de controle of het onderzoek niet rechtstreeks zijn vastgelegd in de relevante objectrecords, werk deze records dan bij zodat belangrijke bijzonderheden over risico’s of andere aanbevelingen voor anderen beschikbaar zijn. Noteer de Document – Locatie van opgeslagen rapporten, zodat u en anderen ze later gemakkelijk kunnen terugvinden.

Leidt de controle tot bezorgdheid?

Als de conditie van het object zorgen baart of afwijkt van bevindingen van vroegere controles, vraag dan de mening van een conserveringsspecialist of een andere deskundige. Volg de procedure Actieve en preventieve conservering.

Als er geen reden tot bezorgdheid is, ga dan terug naar de procedure die tot de controle heeft geleid.

Richtlijnen

Toelichting 1: Standaarden voor controle en registratie van de objectconditie

Het kan nuttig zijn om drie niveaus van conditiecontrole te specificeren, afhankelijk van de complexiteit van de rapportage en het vereiste expertiseniveau:

 • Conditiecontrole uitgevoerd door een medewerker of vrijwilliger (bijv. wanneer een object binnenkomt voor een onderzoeksvraag, bruikleen of mogelijke aanwinst).
 • Conditierapport opgesteld door medewerkers met conserveringservaring of, beter nog, een conserveringsspecialist (bijv. voor objecten die in bruikleen worden gegeven of voordat er eventuele invasieve conserveringsbehandelingen met instrumenten of chemische stoffen plaatsvinden).
 • Volledig conditierapport opgesteld door een conserveringsspecialist voorafgaand aan een ingrijpende conserveringsbehandeling (bijv. de restauratie van een complex object met veel onderdelen).

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO