Tillståndskontroll och teknisk bedömning - Omfattning

Svensk översättning

Genom att komma åt den här resursen godkänner du licensen för att använda Spectrum.

Det finns många situationer när detta skulle kunna utföras, så denna process kommer ofta att användas tillsammans med andra processer. Processen omfattar visuella kontroller, men även tekniska bedömningar, som till exempel vetenskapliga analyser av materialprov. Tillståndskontroller används också som beslutsunderlag till rekommendationer för åtgärder, förvaring och användning av objekt. Tillståndsinformationen bildar en logg över hur objekt förändras över tid.

Processen är nära sammankopplad med processen för Samlingsvård och konservering, eftersom flera kontroller eller bedömningar troligen utförs i samband med konservering.

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet