Tilstandsvurdering og analyse - Omfang

Norsk oversettelse

Ved å klikke på denne lenken aksepterer du vilkårene i Spectrumlisensen.

Dette kan være nødvendig i mange situasjoner, derfor vil prosedyren ofte brukes sammen med andre prosedyrer. I tillegg til vurderinger basert på inspeksjon av objektet kan prosedyren omfatte tekniske analyser, for eksempel analyser av materialprøver. Tilstandsvurderinger brukes også som beslutningsgrunnlag for anbefalinger om behandling, oppbevaring og bruk av objekter. Informasjonen om tilstanden til objektet danner en historikk over hvordan objekter forandres over tid.

Denne prosedyren er tett knyttet til Bevaring og konservering, da det utføres flere analyser og vurderinger i løpet av konserveringsbehandlingen.