Tillståndskontroll/bedömning – syfte

Svensk översättning

Tillståndskontroll/bedömning – syfte

Definition

Anledningen till att en tillståndskontroll eller teknisk undersökning utförs

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

inlån; skadad i transporten; konservering

Använd

Registrera så många gånger som behövs för tillståndskontroll eller teknisk undersökning.

Informationsgrupp

Information om tillståndskontroll/teknisk bedömning

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet