Tillståndskontroll/bedömning – metod

Svensk översättning

Tillståndskontroll/bedömning – metod

Definition

Det sätt som en tillståndskontroll eller en teknisk undersökning utförs på.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

observerad; röntgad

Använd

Registrera endast mer än en gång för ett objekt om flera metoder används.

Informationsgrupp

Information om tillståndskontroll/teknisk bedömning

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet