Helhetsgrad

Svensk översättning

Helhetsgrad

Definition

En enskild term som beskriver hur helt ett objekt är.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

komplett; inkomplett; fragmenterad

Använd

Registrera endast en gång för ett objekt under ett tillfälle. Använd tillsammans med tidigare information om Helhetsgrad för att registrera förändringar av ett objekts helhetsgrad.

Informationsgrupp

Information om objektets tillstånd och tekniska bedömning

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet