Helhetsgrad – kommentar

Svensk översättning

Helhetsgrad – kommentar

Definition

Ytterligare information om helhetsgraden för ett objekt som inte har registrerats någon annanstans. Använd fastställd terminologi.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Lock saknas.

Använd

Registrera endast en gång per objekt.

Informationsgrupp

Information om objektets tillstånd och tekniska bedömning

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust