Kommentarer

Svensk översättning

Kommentarer

Definition

Ytterligare kommentarer om ett objekt från besökare, antikvarier eller forskare.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken. All information kan registreras här förutsatt att det inte finns något annat informationsenhet som passar bättre.

Exempel

Identifieringen av objektet är troligen felaktig enligt professor P. Andersson som undersökte det 1992.04.13. Han hävdade att han har detaljerad information om denna typ av instrument. Hans adress finns i avdelningens arkiv.

Använd

Så många gånger som behövs för ett objekt.

Informationsgrupp

Information om identifiering av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet