Kommentarer

Norsk oversettelse

Kommentarer

Definisjon

Utfyllende kommentarer om et objekt fra besøkende, formidlere eller forskere.

Registrering

Bruk vanlig ordstilling og tegnsetting. Enhver informasjon kan registreres her gitt at det ikke finnes en mer spesifikk enhet som er bedre egnet.

Eksempler

Dr. H Jones som var på besøk 13.4.1992, mente identifiseringen av objektet var feil. Han hevdet å ha god kunnskap om denne type instrument. Hans kontaktinformasjon ligger i avdelingens arkiv.

Bruk

Gjenta så mange ganger som nødvendig for et objekt.

Gruppe

Objektidentifisering

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd