Opmerkingen

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Opmerkingen

Definitie

Opmerkingen die over het object worden gemaakt door bezoekers, conservatoren of onderzoekers.

Invulinstructies

Gebruik gewone zinsbouw en leestekens. Elk type informatie kan in deze eenheid worden vastgelegd, op voorwaarde dat er geen andere informatie-eenheid is die beter voor dat doel geschikt is.

Voorbeelden

Volgens Dr. H Jones, op bezoek op 13.4.1992, is de identificatie van het object foutief. Hij beweert een grondige kennis van dit type instrument te hebben. Zijn adres is opgenomen in het adressenbestand van de afdeling.

Gebruik

Gebruik zo vaak als nodig voor elk object.

Informatiegroep

Objectidentificatie

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO