Färg

Svensk översättning

Färg

Definition

Färgen på ett objekt.

Registrering

Använd en enskild term utan skiljetecken eller stora bokstäver om detta inte är en del av färgnamnet. Upprätthåll en lista med standardtermer. Registrera färg som är viktig för att kunna hitta igen ett objekt. Om ett objekt har många färger bör det bara registreras om det har betydelse kopplat till objektets produktion. Registrera färg i Fysisk beskrivning i samma kontext som andra aspekter kring objektet.

Exempel

röd; blå; polykrom

Använd

Så många gånger som behövs för ett objekt.

Informationsgrupp

Information om beskrivning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust