Typ av samlingsöversyn

Svensk översättning

Typ av samlingsöversyn

Definition

Den typ av samlingsöversyn som genomförs.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

tillstånd; signifikans; rationalisering

Använd

Registrera bara mer än en gång för en samlingsöversyn, om det passar med mer än en typ.

Informationsgrupp

Information om samlingsöversyn

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet