Samlingsvurdering - type

Norsk oversettelse

Samlingsvurdering – type

Definisjon

Typen samlingsvurdering som gjennomføres.

Registrering

Bruk ett enkelt begrep, uten tegnsetting eller store bokstaver. Museet skal ha en oppdatert liste over standardiserte begreper.

Eksempler

tilstand; viktighet; rasjonalisering

Bruk

Registrer mer enn én gang for en samlingsvurdering kun dersom flere typer er dekkende.

Gruppe

Samlingsvurdering

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd