Samlingsvurdering - Standarden

Norsk oversettelse

Ved å klikke på denne lenken aksepterer du vilkårene i Spectrumlisensen.

Museet skal ha en policy som beskriver hvordan samlingsvurderinger skal gjennomføres og hva som er hensikten. Den kan være del av en overordnet policy for samlingsutvikling som omfatter ervervelse og avhending, særlig hvis formålet med vurderingen er å få en bedre forståelse for samlingenes styrker og svakheter. Policyen bør uansett svare på følgende spørsmål:

  • Hvorfor skal museet gjennomføre samlingsvurderinger?
  • Hvilke juridiske og etiske regler skal museet ta hensyn til? For eksempel ICOMs etiske regelverk.
  • Hvilke deler av samlingene skal prioriteres ved vurdering?
  • Hvem er autorisert til å gjennomføre samlingsvurderinger?
  • Har museet den nødvendige kompetansen, eller er det behov for ekstern ekspertise?
  • Er det mulig å delta i større prosjekter, for eksempel regionale eller emnespesifikke vurderinger?
  • Hvordan skal resultatene etter samlingsvurderinger rapporteres og håndteres?
  • Hvordan skal resultatene etter samlingsvurderinger gjøres tilgjengelige for andre?

Museet skal også ha en skriftlig prosedyre som beskriver trinnene som skal følges ved samlingsvurderinger. Spectrums foreslåtte prosedyre er et godt utgangspunkt. Men uansett hvordan det gjøres, skal museets prosedyre oppfylle følgende minstekrav:

Minstekrav Hvorfor er dette viktig?
Museet oppretter og arkiverer en skriftlig plan for hver vurdering, som definerer metode, vurderingskriterier og poengsystem. Det har ingen hensikt å registrere betydningen av et objekt som «3» hvis ingen vet hva det betyr.
Dato og ansvarlig for hver vurdering registreres. Det er mulig å vite når et objekt er vurdert og av hvem.
Relevante nummer for hvert objekt eller gruppe av objekter som vurderes, registreres. Det er tydelig hvilken poengsetting som hører til hvilke objekt.
Nye bedømmelser som gjøres i vurderingen legges til i katalogen. Det er mulig å se i objektposten at objektet er vurdert og å finne relevant informasjon.
Museet analyserer resultatene av samlingsvurderinger og kommer med anbefalinger om oppfølgingstiltak. Vurderinger kan gi et bedre grunnlag for museets strategiske planlegging.