Samlingsöversyn - Omfattning

Svensk översättning

Genom att komma åt den här resursen godkänner du licensen för att använda Spectrum.

Omfattningen av sådan översyn kan variera från ett fåtal objekt till hela samlingen. De kan genomföras internt eller inom ett nätverk av museer, ibland med hjälp av lokala intressenter eller ämnesspecialister.

Översynen utgör ofta det första steget i rationalisering av samlingar, vilket kan leda till Deaccession och avyttring av objekt. Men det finns också många andra anledningar att göra en översyn av samlingarna. Dessa kan vara att förstå betydelsen av de samlingar som finns, hitta möjligheter att utveckla samlingar som används för lite, att få nya insikter om vad användarna tycker är intressant med objekten och planering för framtida forskning, användning och samlingsvård.

Det finns publicerade metoder för olika typer av översyn av samlingar och det kan vara bra att basera museets egna genomgångar på någon av dessa. Vanligtvis bedöms objekt efter ett antal kriterier, till exempel betydelse och betygsätts på en fastställd skala, till exempel lokalt betydelsefull, nationellt betydelsefull, internationellt betydelsefull eller 1, 2, 3. Oavsett vilken metod som används, kan denna process vara till hjälp för att samla resultatet på ett systematiskt sätt och koppla ihop det med relevanta katalogposter.

När samlingarna gås igenom systematiskt kan översynen ibland kombineras med andra processer som Granskning, Tillståndskontroll och teknisk bedömning eller Reproduktion.

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet