Samlingsöversyn – syfte

Svensk översättning

Samlingsöversyn – syfte

Definition

Anledningen till att en samlingsöversyn görs.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

rationalisering i förvaringsutrymmen; rationalisering i samlingar; förbättring av information; tillståndsundersökning

Använd

Registrera så många gånger som behövs för en samlingsöversyn.

Informationsgrupp

Information om samlingsöversyn

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet