Collectie-evaluatie - Reden

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Collectie-evaluatie – Reden

Definitie

De reden waarom een collectie-evaluatie plaatsvindt.

Invulinstructies

Gebruik één term, zonder leestekens of hoofdletters. Gebruik een lijst van standaardtermen.

Voorbeelden

depotordening; verbetering van het beheer van collecties; informatieverbetering; conditie-inspectie

Gebruik

Registreer zo vaak als nodig voor een collectie-evaluatie.

Informatiegroep

Collectie-evaluatie

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO